Analítica

analitica

El Laboratori d’EMATSA posa a disposició dels seus clients un ampli ventall de determinacions analítiques per a donar cobertura a la caracterització de les diferents matrius medioambientals.

► Microbiologia

► Espectrofotometries

► Cromatogafies

► Mesures «in situ»

► Estudis biològics

► Altres determinacions