Índex Biològics

ÍNDEX BIOLÒGICS (MACRO INVERTEBRATS / IBMWPC)

Els índex biològics s’empren per conèixer el grau de desequilibri ecològic causat per un o més canvis en un ambient. Es basen en les diferències en el grau de sensibilitat dels diferents organismes d’un determinat grup d’indicadors biològics.

El laboratori d’Ematsa està especialitzat en la determinació de l’IBMWP, que és l’índex més utilitzat i que usa els macroinvertebrats aquàtics.

SERVEIS

  • Presa de mostres
  • Anàlisi de mostres
  • Servei d’urgència analítica 365 dies/any