Serveis tècnics

La nostra experiència en el cicle integral de l’aigua i la gestió mediambiental, fa que disposem de serveis que van més enllà de l’àmbit propi d’un laboratori. Posem a disposició dels nostres clients tecnologia especialitzada en cerca de fuites en canonades d’aigua, inspecció audiovisual amb càmeres del clavegueram, telecontrol d’instal·lacions d’aigua, entre altres, i els podem prestar assessorament tècnic i gestió en qualsevol tema relacionat amb el cicle integral de l’aigua.