Control sanitari d’aigües

Posem a la seva disposició els equips més nous i el personal més competent pel control sanitari de les seves aigües. Al laboratori conjuntem el servei analític amb l’experiència directa de la gestió del cicle integral de l’aigua, perquè el client disposi del millor assessorament i dels resultats més fiables. Diàriament vetllem per la qualitat de l’aigua físic-química i microbiològica de més de 450.000 habitants.