Fangs activats

CONTROL I INFORMES DE FANGS ACTIVATS

La bona qualitat del fang activat d’una EDAR és fonamental pel seu bon funcionament. Els desequilibris en la biota poden comportar problemes de bulking, foaming, defloculació, pinpoint floc, etc.

El laboratori d’EMATSA compta amb un modern microscopi òptic motoritzat, càmeres de vídeo i software d’anàlisis d’imatge específic per microscòpia òptica i de fluorescència. Aquest sistema és apte per treballs d’investigació i de procés en camp clar, contrast de fases, contrast interferencial, fluorescència i llum polaritzada. Amb aquest equip es poden dur a terme identificacions específiques de microorganismes, fer mosaics de fotografies de diferents camps, fer recomptes automàtics de microorganismes i partícules i capturar imatges de gran resolució.

SERVEIS

  • Presa i anàlisi de mostres
  • Realització d’informes sobre la qualitat del fang activat puntuals
  • Realització d’informes de seguiment sobre la qualitat del fang
  • Servei d’urgència analítica 365 dies/any