CERCAFUITES D’AIGUA

Entre les principals preocupacions del gestor d’una xarxa d’aigua potable hi ha el manteniment del rendiment hidràulic que eviti el malbaratament i que proporcioni un servei ambientalment sostenible.

EMATSA disposa de tecnologia electroacústica dissenyada específicament per la recerca de fuites des de l’exterior.

ACREDITACIONS I CERTIFICACIONS

  • UNE-EN ISO/IEC 9001

SERVEIS

  • Cerca de fuites en xarxes d’aigua mitjançant tecnologia electroacústica
  • Estudis de millora de rendiment hidràulic
  • Digitalització de xarxes