ACREDITACIÓ INSPECCIÓ

El 30 d’abril de 2016, va entrar en vigor el Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre entitats col·laboradores de medi ambient per les entitats de control en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb aquest document normatiu, totes aquelles entitats d’inspecció i control que realitzen inspeccions i declaracions de conformitat a Catalunya, han d’estar acreditades per la norma ISO17020.

Quins són els requisits de la norma ISO17020?

La UNE- EN- ISO/IEC 17020 conté els requisits que han de complir els organismes d’Inspecció si desitgen demostrar que posseeixen un sistema de gestió, que són tècnicament competents i que són capaços de generar resultats tècnicament vàlids a més de complir criteris d’independència en les activitats que realitzin. En el cas de l’Entitat d’inspecció del Laboratori garanteix que els resultats de les inspeccions en el sector mediambiental de control d’abocaments i residus que realitza són tècnicament competents i que l’entitat és imparcial.

ISO17020, en què m’afecta?

Algunes de les àrees d’inspecció estan regulades per una legislació que requereix la realització d’inspeccions periòdiques. La competència tècnica de l’entitat d’inspecció i control a elegir pot ser crítica per a mantenir la reputació com organització. Per això cal assegurar-se que l’entitat d’inspecció contractada té tots els recursos (mitjans materials, de personal i tècnics) per dur a terme les inspeccions de forma professional i competent. Si les inspeccions estan realitzades per una entitat acreditada per ENAC amb la norma ISO/IEC 17020, internacionalment reconeguda, és la forma d’assegurar la seva competència tècnica. ENAC vigila, mitjançant avaluacions periòdiques que les entitats acreditades continuen complint els requisits de l’acreditació.

El Laboratori d’EMATSA ha estat recentment acreditat segons UNE-EN ISO/IEC 17020 per ENAC per la realització d’inspeccions mediambientals d’aigües residuals i residus.

  • Títol d’acreditació EI754
  • Annex Tècnic núm. 499/EI754