Sols i sediments

La contaminació de sòls, la caracterització del sòl com a complement d’aplicació agrícola de fangs i l’anàlisi de sediments són serveis complexos que requereixen determinacions d’alta precisió.

Moltes enginyeries especialitzades en la descontaminació de sòls confien en el laboratori d’EMATSA, que disposa de l’acreditació ISO 17025 en múltiples paràmetres que permeten una correcta caracterització d’aquests materials.

ACREDITACIONS

  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025. Presa de mostres i anàlisi en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 142/LE354)

SERVEIS

  • Presa de mostres
  • Anàlisis de sols i sediments
  • Servei d’urgència analítica 365 dies/any