REPARACIONS DE CLAVEGUERAM

REPARACIONS DE CLAVEGUERAM AMB PACKERS 

Els nostres serveis inclouen tecnologia de reparació de clavegueram mitjançant packers (sistema Part-Lining). Aquesta tècnica consisteix en la col·locació d’una banda interior de fibra impregnada amb reïnes sobre una esquerda o trencament, permet la reparació d’un bon nombre de patologies evitant la realització de rases. Aquesta tècnica té diversos avantatges:

  • No és necessari fer rases al carrer. S’eliminen molèsties a la ciutadania.
  • Reducció de la secció del clavegueram a reparar.
  • Compatible amb qualsevol tipologia de xarxa.
  • El procés de reparació és ràpid i la xarxa es pot mantenir en servei durant els treballs de reparació.
  • Les obres de reparació tenen gran durabilitat, una elevada resistència i característiques autoportants.
  • La reparació té un cost molt inferior a les reparacions convencionals amb obertura de rasa.
  • No genera residus, té un menor impacte ambiental i per tant, és molt més respectuós amb el medi.

ACREDITACIONS I CERTIFICACIONS

  • UNE-EN ISO/IEC 9001

SERVEIS

  • Reparació mitjançant packers