Microscopia ambiental

Tenim solucions avançades per realitzar informes puntuals i de seguiment de la qualitat microbiològica de fangs i aigües. Els nostres especialistes poden diagnosticar amb precisió els problemes del fang actiu d’una depuradora, oferint solucions pràctiques, o fer un seguiment d’evolució. El nostre laboratori està especialitzat també en el control de Nematodes i Cestodes, Giàrdia i Criptosporidium, especialment útil en aigües de bany i aigües procedents de tractaments terciaris.