Legionel·la

CONTROL DE LEGIONEL·LA

La prevenció i control de la legionel·losi, d’acord amb el Reial Decret 487/2022  i el Decret 352/2004  és una de les gestions més habituals i que comporta major responsabilitat a municipis, empreses i gestors d’instal·lacions.

El laboratori d’EMATSA compta amb més de 25 anys d’experiència com laboratori de presa de mostres i anàlisi de legionel·la en instal·lacions de tota mena.

EMATSA disposa de l’acreditació d’ENAC que abasta tant la recollida de mostres com els mètodes analítics pel control de la legionel·losi, aportant al client resultats fiables sobre la presència o absència de Legionella spp. i Legionella pneumophila

ACREDITACIONS I HOMOLOGACIONS

  • Presa de mostres i anàlisis acreditades per UNE-EN ISO/IEC17025. (Annex tècnic núm. 142/LE354)
  • El Laboratori està inscrit al registre de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya amb el número  LSAA 027-95

SERVEIS

  • Assessoria en la redacció dels plans d’autocontrol.
  • Podem realitzar el manteniment i neteja d’instal·lacions (a través d’una empresa col·laboradora inscrita al ROESP).
  • Control de l’aigua de la instal·lació. UNE-EN ISO 11731 – UNE 100030:2017 – UNE-EN ISO/IEC 17025 – DECRET 352/2004 – RD 487/2022.
  • Prealerta als gestors en cas d’incidència i assessorament tècnic i legal.