POLÍTIQUES

La nostra política de Gestió Integrada té com a objectiu oferir el màxim grau d’excel·lència i satisfacció als nostres clients.   

A la política, que està a disposició pública, s’estableixen els nostres compromisos de:

  • millora contínua
  • gestió sostenible ambiental i social
  • prevenció dels riscos laborals
  • igualtat de gènere i inclusió social de persones amb discapacitat