Llots de depuradora

La correcta valorització dels llots de depuradora, o en el seu cas, la disposició darrera en abocador, requereixen la corresponent caracterització.

El nostre laboratori disposa dels mètodes necessaris per a la presa de mostra i anàlisi per tal de realitzar les caracteritzacions requerides en la normativa estatal i comunitària. Desenes d’EDARs confien en Ematsa el control dels seus llots.

ACREDITACIONS

  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17020. Inspecció i control en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 499/EI754)
  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025. Presa de mostres i anàlisi en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 142/LE354)

SERVEIS

  • Inspecció i control d’establiments
  • Presa de mostres
  • Caracterització de llots i lixiviats
  • Servei d’urgència analítica 365 dies/any