Inspecció de Residus

El laboratori d’EMATSA és entitat inspectora acreditada per ENAC, segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

Realitzem inspeccions en indústries per determinació de la caracterització dels residus industrials, llots per agricultura, etc.

ACREDITACIONS

  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025
  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17020

Llistat de documents normatius, GEN_02, front els quals l’entitat d’inspecció i control declara conformitat.

Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com a laboratori en l’àmbit del control i caracterització dels residus i lixiviats. (048-LA-RES)

Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com a entitat de control en l’àmbit del control i caracterització dels residus i lixiviats. (048-EC-RES)