Telecontrol instal·lacions

TELECONTROL D’INSTAL·LACIONS DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

Actualment, els requisits tècnics i legals, a l’hora de gestionar un sistema d’abastament d’aigua, clavegueram, depuració, etc. fan que sigui necessària una supervisió contínua de les instal·lacions.

La ciutadania exigeix ​​uns serveis de qualitat, sense interrupcions, respectuosos amb el medi ambient i econòmicament sostenibles.

EMATSA, disposa d’un centre de telecontrol amb supervisió permanent d’operadors, (365 dies / any 24 hores) on es monitoren i es mesuren els principals paràmetres de gestió que garanteixen en cada moment una operativa eficaç i eficient. La formació tècnica dels treballadors els capacita per detectar de manera immediata un ampli ventall d’incidències en el servei, la qual cosa permet anticipar la presa de decisions i evita problemes o minimitza les conseqüències.

El nostre centre operatiu ofereix el control d’instal·lacions amb supervisió continuada (en línia), atenció 24/7, sense haver d’invertir en un telecontrol propi. EMATSA pot desenvolupar també l’arquitectura de la instrumentació necessària per a la seva instal·lació i dissenyar el seu posterior manteniment.

ACREDITACIONS I CERTIFICACIONS

  • UNE-EN ISO/IEC 9001
  • UNE-EN ISO/IEC 22000

SERVEIS

  • Centre de control, supervisat 365 dies 24 h
  • Instal·lacions de sistema de telecontrol i automatització
  • Assessoria tècnica i suport operatiu