Estupefaents

El laboratori d’EMATSA disposa d’acreditació en la determinació dels principals estupefaents de consum habitual.

Els cossos policials poden provar amb un butlletí analític acreditat les denúncies de tipus administratiu. La cadena de custòdia i la confidencialitat dels resultats estan completament assegurats per la mateixa Norma.

ACREDITACIONS

  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025. Anàlisi de mostres en l’àmbit toxicològic i forense (Annex tècnic Núm. 142/LE1618)

SERVEIS

  • Admissió de la mostra segons procediment de custòdia.
  • Anàlisis de la mostra i emissió del butlletí analític.