Gasos i Captadors Passius

La qualitat dels gasos en la indústria és un paràmetre de gran importància, tant pel que representa com a control ambiental com pel que respecta a les mesures de gestió dels processos productius.

Són molts els clients que confien en el laboratori d’Ematsa per dur a terme la mesura ambiental dels gasos dels seus captadors passius.

SERVEIS

  • Mesura de gasos in situ
  • Anàlisis de captadors passius
  • Servei d’urgència analítica 365 dies/any