COMUNICAT SOBRE MESURES EXCEPCIONALS CAUSADES
PER L’EMERGÈNCIA DEL COVID-19

Benvolgut client:

El laboratori d’EMATSA realitza serveis analítics per a serveis essencials com l’aigua de consum i el control de salut ambiental per diversos municipis de Catalunya. Aquests controls han de poder-se efectuar per garantir de manera segura el subministrament d’aigua potable i evitar problemes al medi ambient.

Els recents esdeveniments relacionats amb el COVID-19 ens han obligat a prendre mesures de precaució, per tal de garantir el funcionament d’aquests serveis bàsics i, al mateix temps, tenir cura de la salut del nostre personal.

Aquestes mesures de precaució comporten rebaixar la capacitat de treball del laboratori, prioritzant els controls crítics. Així, de manera excepcional i temporalment, mentre duri l’alarma sanitària, garantim les mostres relacionades a activitats bàsiques. La resta es realitzaran en funció de la disponibilitat existent.

Lamentem les molèsties que puguem causar i preguem comprensió. Reiterem que es tracta d’una decisió motivada pel nostre sentit de la responsabilitat i solidaritat social.

Els mantindrem informats, per qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb nosaltres.

Atentament

Més de 25 anys d’experiència

en la realització d’anàlisis en tot tipus d’aigües, mostres sòlides, sòls, llots, sediments i anàlisis de gasos

shadowhome