Màxima garantia en el control sanitari de l’aigua de bany

El Laboratori d’Ematsa du a terme el control de les aigües de bany per a tot tipus d’instal·lacions com parcs aquàtics, piscines, centres SPA, platges o instal·lacions d’aigua de bany siguin quines siguin les seves dimensions. Per a realitzar-ho compta amb un programa complet de control de la qualitat de l’aigua que està acreditat de manera oficial i garanteix el compliment de la normativa vigent. 

Per a la presa de mostres disposa d’un mètode acreditat per ENAC per la norma 17025. A més, està inscrit en el registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària de la l’Agència de Salut Pública de la Generalitat. 

Més informació>>