En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, S.A. li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari de registre electrònic que aparegui a la nostra pàgina web, i les dades a les quals s’accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol·licitud o operacions realitzades a través d’aquesta pàgina web, es recolliran en un fitxer, el responsable del qual és EMATSA. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament d’aquestes dades, en els termes establerts a la LOPD, adreçant-se a les nostres oficines d’atenció al client.

El no-emplenament o l’emplenament parcial de les dades de caràcter personal que se li requireixin suposarà que no es pugui atendre la seva sol.licitud. Li demanem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals, a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Les finalitats de la recollida de les seves dades són les que particularment s’indiquen en cadascuna de las pàgines en què es troben els diferents formularis de registre electrònic. Per a tots els efectes, les dades de caràcter personal que vostè proporcioni es tractaran amb la finalitat de poder prestar-li el servei de subministramet d’aigua que vostè ha contractat, així com la remissió d’ informació relativa al subministrament i consum d’aigua.

Li informem que estan implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i d’organització necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tot això de conformitat amb el previst a l’article 9 de la LOPD i al Real Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la LOPD, vostè autoritza el responsable del fitxer a poder comunicar les seves dades a les Societats del Sector Aigua i Sanejament del Grup AGBAR, que s’indiquen a l’annex del llistat d’empreses, i a les administracions públiques competents de conformitat amb la legislació aplicable, exclusivament per a les finalitats abans indicades. Mitjancant el present document donem per sabut allò que disposa l’article 27 de la LOPD, relatiu a la primera comunicació de dades. Si vostè no desitja que les seves dades de caràcter personal siguin tractades amb altres finalitats més enllà de l’estricta prestació del servei contractat, li demanem que ens ho comuniqui per escrit. En cas contrari, entendrem que vostè dóna el seu consentiment, sense perjudici del dret que l’assisteix a revocar-lo i que produeix efectes a partir d’aquesta data.