Verificació i calibratge d’equips

En el control de processos que requereixen el seguiment continuat (online) de sensors/mesuradors en l’abastament d’aigua potable, aigua marina, la depuració d’aigua residual o altres, és molt important garantir la correcta lectura dels sensors/mesuradors siguin de camp (remots) o de laboratori.

El laboratori d’EMATSA disposa de tècnics formats en la verificació i calibratge d’aquests tipus d’equips. Feta la revisió de l’equip, el laboratori emet un certificat-verificació/calibratge que permet la seva utilització en processos de certificació de qualitat, d’homologació o davant l’administració pública.

SERVEIS

  • Desplaçament al lloc de l’equip
  • Revisions al laboratori
  • Verificació i calibratge de l’equip.
  • Informe de verificació de l’equip.