Depuradores i potabilitzadores

GESTIÓ DE PLANTES DEPURADORES I POTABILITZADORES

EMATSA té com a principal objectiu la gestió del cicle integral de l’aigua, essent alguns dels nostres valors l’eficiència, l’excel·lència, la minimització de l’impacte ambiental, la innovació i adaptabilitat permanents, la formació i capacitació de l’equip humà, la gestió sostenible i la responsabilitat social.

La nostra visió: ser una empresa de servei públic líder en la gestió del cicle integral de l’aigua i els seus serveis associats, vetllar per la seva sostenibilitat i la integració al territori. Treballar amb criteri de millora continua per tal de satisfer les expectatives dels nostres clients.

Tant els nostres objectius, com els valors i la nostra visió, ens fan una empresa de confiança per la gestió de les seves instal·lacions de depuració i tractament de l’aigua.

Com a valor afegit, apliquem als nostres clients, els mateixos criteris tècnics que a les nostres pròpies instal·lacions. Actualment servim una població de més de 250.000 habitants/equivalents i subministrem aigua potable a més de 150.000 habitants.

Les normes de qualitat d’EMATSA són molt exigents, tal com mereixen els nostres clients. A més, durant la gestió el Laboratori d’Ematsa es un valor afegit important, ja que amb els criteris més exigents analitzem l’acompliment de les normes de qualitat, en aquest sentit Ematsa té una política de Qualitat Total, englobant la seva gestió en les normes i acreditacions següents:

ACREDITACIONS

  • UNE-EN ISO/IEC 17025
  • UNE-EN ISO/IEC 17020

CERTIFICACIONS

  • UNE-EN ISO/IEC 9001
  • UNE-EN ISO/IEC 14001
  • UNE-EN ISO/IEC 45001
  • UNE-EN ISO/IEC 50001

SERVEIS

  • Gestió d’EDAR’s
  • Gestió d’ETAP’s
  • Gestió d’instal·lacions d’abastament d’aigua
  • Gestió d’instal·lacions de clavegueram