Reconeixements
L’acreditació i homologació representa el reconeixement formal de la competència tècnica del nostre Laboratori

ACREDITACIONS:

Acreditada (UNE-EN ISO 17025:2005) per la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC:

 • Assajos en el sector mediambiental d’aigües, sòlids i residus des de novembre de 1998 (142/LE354 EMATSA Tarragona).
 • Anàlisis toxicològics i forenses des de març de 2010 (142/LE1618 EMATSA, Tarragona).
 • Anàlisis genètics per la identificació de canins des de febrer de 2017 (142/LE2345 EMATSA, Tarragona)

CERTIFICACIONS:

 • ISO 9001:2008 (FS 631134 des de desembre de 2002 EMATSA, Tarragona).
 • ISO 14001:2004 (EMS 631135 des de novembre 2005 EMATSA, Tarragona).
 • ISO 22000:2005 (Nº registre 01154000239 des d’abril de 2010 EMATSA, Tarragona)
 • ISO 50001:2011 (Nº registre 01 407 1419369 des de febrer de 2015 EMATSA, Tarragona)
 • OHSAS 18001:2007 (SPRL-044/2006 des de desembre de 2006 EMATSA, Tarragona)
 • Certificació del sistema de prevenció de Riscos Laborals conforme al R.D. 39/1997 (AR-586 des de l’octubre de 2005 EMATSA, Tarragona).
 • Certificació de l’Etica i RSC segons SGE21 (des de desembre de 2016 EMATSA, Tarragona)

HOMOLOGACIONS, AUTORITZACIONS I REGISTRES:

 • Laboratori acreditat per l’Agència de Residus de Catalunya (exp:02/828 des de desembre de 1996 EMATSA, Tarragona).
 • Establiment tècnic auxiliar pel nivell A d’actuacions per l’Agència Catalana de l’Aigua (des de juliol de 1988 EMATSA, Tarragona).
 • Reconeixement pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (núm: 507 des de març de 1995 EMATSA, Tarragona).
 • Acreditació pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (núm: 249 des de gener de 1999 EMATSA, Tarragona).
 • Inscripció en el registre de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya com a laboratori acreditat (núm: LSAA-027-95 des de març de 1999).
 • Registre al cens de Laboratoris del Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública (des de juny de 2007 EMATSA, Tarragona).
 • Entitat col·laboradora de la Autoridad Hidráulica por el Ministerio de Medio Ambiente (des de setembre de 2008 EMATSA , Tarragona).
 • Acreditació d’EMATSA com a Inspectors de la xarxa municipal de clavegueram per l’Ajuntament de Tarragona (des de desembre de 1997 EMATSA, Tarragona).