Altres serveis

microscopia01

  • Control ambiental i vigilància de Ports i emissaris submarins.
  • Seguiment i implantació de normes de qualitat: ISO 22000, ISO 17025, ISO 14001, ISO 9001.
  • Servei de detecció de fuites en xarxes d’aigua potable.
  • Estudi per a l’optimització dels fangs activats de reactors biològics: observacions microscòpiques i estudis respiromètrics.
  • Consultoria i enginyeria ambiental: projectes “claus en mà”.