MOSTREIG I INSPECCIÓ

El laboratori d’EMATSA disposa d’un ampli sistema de presa de mostres puntuals i automàtiques, acreditat contra la Norma ISO/IEC 17025. El que garanteix la solvència de la presa de la mostra, del seu transport i conservació. En tot moment resta garantit el seguiment de guàrdia i custòdia de la mostra recollida. Aquest servei s’ofereix 365 dies/any.

El nostre laboratori és entitat inspectora d’establiments industrials, per aigües residuals i residus industrials, acreditat contra norma ISO/IEC 17020. Són molts qui confien en nosaltres per realitzar aquest servei.