Microbiologia

microbiologia

Determinacions convencionals:

 • Bacteris Coliforms, Coliforms Totals, Coliforms Fecals, Colònies a 22 ºC i 37ºC, Enterobacteris, Enterococs, Escherichia coli, Estreptococs Fecals, Bacteriòfags somàtics
 • Clostridium perfringens, Clostridis sulfito-reductors
 • Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
 • Salmonella spp
 • Legionella spp, Legionella pneumophila

Altres determinacions:

 • Llevats i floridures
 • Fongs dermatòfits
 • Identificació de fongs filamentosos
 • Identificació bioquímica bacteriana
 • Mostres ambientals: aeròbics i fongs
 • Sorra de platja i sorrals de parcs infantils

Tècniques i equips convencionals:

 • Inoculació en placa o sembra en massa
 • Filtració de membrana
 • Tècnica NMP
 • Confirmació serològica i bioquímica
 • Estufes d’incubació amb sistema de control remot de la temperatura
 • Comptador de colònies
 • Campana de flux laminar

Tècniques i equipament més rellevant:

 • Microscopi de camp clar, camp fosc i contrast diferencial
 • Microscopi estereoscòpic
 • Detecció de bactèries coliformes i Escherechia colli (β-glucuronidasa +) en menys de 24h