Estudis biològics

microscopia02

  • Caracterització microscòpica licor mescla i escumes de reactors biològics.
  • Servei d’identificació microscòpica de microorganismes, algues, fongs i invertebrats.
  • Estudis de qualitat ambiental (bioindicadors).
  • Identificació d’ous d’helmints en aigües residuals i sorrals.
  • Determinació i quantificació de cistos de Giardia i oocistos de Cryptosporidium.
  • Estudis de toxicitat en aigües i sòls.
  • Determinació de la toxicitat per inhibició de bioluminiscència bacteriana