Mesures «in situ»

insitu

Determinacions en aigües continentals i residuals

 • pH, conductivitat, Clor lliure, Clor Total, Terbolesa, Color, Temperatura, Oxigen dissolt, Potencial Redox.
 • Altres paràmetres: Nivells piezomètrics.

Determinacions en aigües marines:

 • Conductivitat, Salinitat, Terbolesa, Temperatura, Oxigen dissolt.
 • Altres paràmetres: Profunditat, Transparència de l’aigua (Disc de Secchi).

Control de gasos:

 • Metà, diòxid de carboni, oxigen, hidrogen, sulfhídric,

Altres serveis oferts:

 • Realització d’índex biològics en aigües de riu (BMWPC)
 • Identificació de macroinvertebrats en aigües de mar
 • Identificació de meduses
 • Neteja de litoral
 • Control de superfícies

Equipament més rellevant:

 • Vehicles (5 unitats) especialment adaptats per al treball de camp
 • Embarcació ràpida per a la presa de mostres d’aigües marines i portuàries i sediments marins
 • GPS per a la localització i cartografiat de punts de mostreig
 • Mostrejadors automàtics (16 unitats)
 • Neveres termostatitzades per al transport de les mostres
 • Col·lectors telescòpics
 • Aixecador de tapes de clavegueram magnètic
 • Cilindre d’immersió d’acer inoxidable (segons norma DIN-EN-ISO 3170)
 • Draga Van Been d’acer inoxidable
 • Espectrofotòmetres de camp (clor, color, terbolesa, àcid isocianúric)
 • Analitzadors multiparamètrics (pH, Conductivitat, Temperatura, Potencial Redox, Oxigen dissolt)
 • Sondes multiparamètriques marines (Salinitat, Terbolesa, Temperatura, Oxigen dissolt)
 • Sondes piezomètriques, per a mesures de nivell
 • Bomba piezomètrica
 • Monitor de gasos portàtil