Servei 24h

centre_de_control

El Laboratori d’EMATSA està organitzat per a poder atendre als nostres clients tots els dies de l’any, les 24 hores, amb serveis de guàrdia de laboratori i de mostreig a camp.

Fora de l’horari comercial del Laboratori, EMATSA posa a disposició dels seus clients el telèfon d’atenció del nostre centre de telecontrol de Sant Pere i Sant Pau. Des d’aquí es coordina la recepció de trucades i es posen en coneixement del personal de guàrdia del Laboratori.

El Laboratori disposa a més a més d’un software de control de la flota de vehicles i de les rutes de mostreig, per tal de poder atendre de manera ràpida peticions imprevistes dels nostres clients.

Aquest servei de guàrdia ens permet gestionar qualsevol situació d’emergència dins del nostre àmbit de treball i oferir als nostres clients una atenció personalitzada i ininterrompuda.

webfleet