Parasitologia ambiental

El grup de tècnics de camp de què disposa el Laboratori està format per a realitzar mostrejos destinats a la identificació de paràsits presents en:

  • Sorres de sorrals de Parcs infantils
  • Sorres de platja

Consulteu el següent enllaç per a conèixer altres determinacions de tipus biològic incloses al catàleg analític del Laboratori.

Ou de nematode