Més confiança sobre la qualitat del recurs

La Nova Directiva d’Aigua té com a principals objectius un major control de la qualitat i generar més confiança sobre el recurs apostant per un enfocament preventiu. La transposició de la Directiva impulsada per la UE a la normativa estatal esta prevista a finals del 2022.

La principal novetat i que articula tota la futura normativa és el canvi cap a una gestió basada en l’avaluació i la gestió de risc, per tal de minimitzar-lo i controlar-lo. Així s’amplia el nombre de paràmetres a controlar i també s’actualitzen alguns valors de referència dels que ja s’analitzen.

La normativa està orientada a garantir l’accés universal al recurs i fomentar l’ús de l’aigua de l’aixeta, per això inclou una sèrie d’obligacions encaminades a aportar més transparència i informació a la ciutadania sobre la gestió del cicle integral de l’aigua.

Ematsa ja està treballant per complir amb els requisits de la nova normativa i, en especial, el Laboratori ha iniciat un procés d’adaptació que inclou incorporar nou equipament i un pla de formació per a tot l’equip humà.

Resum amb les principals novetats de la nova normativa -> Novetats Directiva Aigües Consum