El control sanitari de les piscines en sequera

El Laboratori d’Ematsa du a terme el control de les aigües de bany per a tot tipus d’instal·lacions com parcs aquàtics, piscines, centres SPA, platges o instal·lacions d’aigua de bany siguin quines siguin les seves dimensions. Per a realitzar-ho compta amb un programa complet de control de la qualitat de l’aigua que està acreditat de manera oficial i garanteix el compliment de la normativa vigent. 

Cal tenir en compte que davant la situació de sequera, l’Agència Catalan de l’Aigua ha decretat l’estat d’alerta a l’àrea de Tarragona que fixa unes mesures respecte a l’ús de l’aigua potable. 

Pel que fa a les piscines, es limita l’ús d’aigua a: 

  • El reompliment parcial de totes les piscines sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l’aigua.
  • Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.

En centres educatius, es pot fer ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Més informació sobre els serveis analítics del Laboratori d’Ematsa>>