Arrenca el Projecte SINCRO per la qualitat de l’aigua

Sistema Intel·ligent de Prevenció de Risc Microbiològic en Aigua

El SINCRO és un projecte d’innovació que ha rebut la subvenció d’I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación que impulsa el consorci integrat per l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), Aigües Sabadell, l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Adiquímica i Sensing Solutions.

El SINCRO té com a objectiu desenvolupar un sensor òptic de mesura de biofilm a les canonades de distribució d’aigua. El mesurament òptic resulta molt menys invasiu i més efectiu que d’altres mètodes existents per controlar, encara més, la qualitat organolèptica i sanitària de l’aigua.

Aquest projecte compta amb un predecessor, l’OPLITE, impulsat per durant els anys 2016 al 2019 per Aigües Sabadell, l’UAB, l’Institut de Microelectrònica de Barcelona i EMATSA que també va rebre una subvenció estatal i es va centrar en la investigació i desenvolupaments dels sensors. Ara, amb el SINCRO, es realitzaran les proves dels prototips i s’han incorporat al procés dos socis tecnològics, Sensing Solutions i Adiquímica, que tenen com a missió perfeccionar-los i convertir-los en solucions de mercat.

Aquesta col·laboració que suma un pressupost de 712.715,30€, s’emmarca en un projecte d’investigació subvencionat pel MINECO (Ministerio de Cinecia e Innovación) sota la campanya RETOS Colaboración 2019 per promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i investigació de qualitat. Ematsa du a terme la coordinació Administrativa del projecte i el CNMA (l’Institut de Microelectrònica de Barcelona) la coordinació tècnica. La previsió de finalització del projecte és novembre de 2023.

Aquest projecte, designat amb el codi RTC2019-007060-2, es pot dur a terme gràcies al finançament del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.