Bioseguretat

legionella

  • Seguiment i neteja d’instal•lacions que requereixen control sanitari
  • Control de Legionella en torres de refrigeració i condensadors evaporatius, sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn, sistemes d’aigua climatitzada, instal•lacions termals i altres instal·lacions de risc.
  • Neteja i desinfecció de dipòsits d’aigua de subministrament públic i privat, en compliment de la legislació vigent.
  • Control de la qualitat de les aigües de bany i neteja de litoral