Aigües

aigues

Analitzem tot tipus d’aigües, realitzant caracteritzacions físico-químiques, microbiològiques i de microcontaminants orgànics i inorgànics en compliment de les diferents legislacions vigents.

En l’àmbit de les aigües de consum humà i les seves xarxes d’abastament, el laboratori d’EMATSA ofereix cobertura per a realitzar:

 • Controls bàsics de potabilitat
 • Controls rutinaris per a confirmació de la presència de patògens
 • Identificació de fuites i aigües d’origen desconegut

Tipus d’aigua analitzades:

 • Aigües per al consum humà
 • Aigua sanitària. Control de Legionella en instal·lacions de risc
 • Aigües superficials i subterrànies
 • Aigües de beguda envasades
 • Aigües de bany: costera i continental
 • Aigües de piscina
 • Aigües portuàries
 • Aigües envasades
 • Aigües de brolladors
 • Aigües prepotables
 • Aigües per a reg
 • Aigües per a hemodiàlisi
 • Aigües residuals urbans i industrials i lixiviats
 • Aigües regenerades