Seguiment SARS-CoV-2 en aigües residuals

El Laboratori d’EMATSA es posa a disposició per realitzar anàlisi quantitativa i qualitativa de SARS-CoV 2 a les aigües residuals. Els nostres mètodes incideixen sobre diversos gens específics del virus, eliminant falsos positius i assegurant una alta fiabilitat.

El sistema s’està demostrant com un indicador primerenc de l’evolució que el virus té en la població associada a un sistema de sanejament, bé sigui un nucli urbà, una empresa o d’altre tipus d’instal·lació. Els increments o decrements de concentració es detecten abans que les persones siguin diagnosticades amb PCR individual, guanyant temps i ajudant a prendre les millors decisions.

El laboratori participa en dues iniciatives de referència d’àmbit internacional que comparteixen un mateix objectiu: impulsar un mètode consensuat de mostreig i anàlisi per detectar i quantificar la presència de restes de material genètic del virus al clavegueram amb la finalitat d’establir un sistema expert d’alerta primerenca.

L’ajuntament de Tarragona, en la seva web, publica les dades recollides pel laboratori i és un indicador clau per la presa de decisions sobre salut pública a Tarragona.

Veure Dades Obertes presència de SARS-COV-2 a les aigües residuals