Qualitat

La nostra política de Gestió Integrada té com a objectiu oferir el màxim grau d’excel·lència i satisfacció als nostres clients.   

A la política, que està a disposició pública, s’estableixen els nostres compromisos de millora contínua, gestió sostenible ambiental i social, prevenció dels riscos laborals, igualtat de gènere i inclusió social de persones amb discapacitat. 

  • UNE-EN ISO/IEC 17025:2017
  • UNE-EN ISO/IEC 17020:2012
  •  ISO 9001:2015   
  • ISO 14001:2015   
  • ISO 22000:2005  
  • ISO 50001:2011  
  • OHSAS 18001:2007
  • Certificat BEQUAL