Presentació

laboratori_ematsa_facana

El laboratori d’EMATSA pertany a l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, S.A.

EMATSA és una societat mixta participada per l’Ajuntament de Tarragona i Sorea (grup Agbar), referent en la gestió de serveis bàsics mediambientals.

El laboratori es va crear l’any 1983 per al control de l’Estació de Tractament d’Aigües Potables del riu Francolí i des de l’any 1987 es va iniciar l’activitat a tercers per a donar servei a tot tipus de clients, tant de l’àmbit privat (indústries dels diferents sectors productius, laboratoris d’anàlisi, enginyeries i consultories) com del públic (Administració pública, universitats i centres d’investigació), realitzant determinacions analítiques específiques per a tot tipus de mostres ambientals, així como servei de consultoria tècnica i assessorament i de gestió de plans de control, col•laborant també en diversos projectes de R+D+i.

Actualment l’activitat del Laboratori està àmpliament diversificada i majoritàriament centrada a l’exterior, essent el laboratori de referència del Grup Agbar a la província de Tarragona.

Des del Laboratori d’EMATSA proporcionem serveis especialitzats de consultoria i anàlisi en diferents àmbits, amb personal altament qualificat i especialitzat i compta amb equips i sistemes amb tecnologia de darrera generació, que permeten als nostres clients potenciar el valor de les seves polítiques ambientals, de qualitat, innovació i de relacions professionals.

El Laboratori d’EMATSA està acreditat per ENAC, des de l’any 1998, contra la norma ISO/IEC 17025, la qual garanteix el màxim nivell de competència tècnica de la seva activitat analítica i de presa de mostres.

El Laboratori d’EMATSA està organitzat per a poder atendre als nostres clients tots els dies de l’any, oferint cobertura amb serveis de guàrdia de laboratori i de mostreig a camp les 24 hores del dia.

Actualment l’activitat del Laboratori està diversificada en dues línies principals:

SERVEIS TÈCNICS I ANALÍTICS:

 • Control analític en totes les matrius ambientals:
  • Aigües: de consum humà, superficials, envasades, piscines, aigües de diàlisi, regenerades, residuals urbanes i industrials, subterrànies, marines…
  • Aire: Control de gasos en abocadors
  • Sòlids: Sòls, fangs, residus, sediments marins, sorres de platja, sorrals de parcs infantils…
 • Anàlisis fisicoquímics: bàsics, orgànics, metalls.
 • Anàlisis microbiològics.
 • Anàlisis ambientals de sòls i residus. Valorització de residus.
 • Anàlisis forenses mediambientals
 • Anàlisis toxicològics i forenses (estupefaents)
 • Anàlisis de matèries primeres: grau de riquesa i impureses (sosa, àcid fosfòric…) i anàlisis de subproductes (potassa, sal de desgel…)
 • Desenvolupament de nous mètodes analítics per a donar resposta a noves necessitats del client.
 • Presa de mostres i anàlisis “in situ”

SERVEIS DE CONSULTORIA I ENGINYERIA:

 • Vigilància, inspecció i consultoria mediambiental: medi industrial i medi natural.
 • Bioseguretat: seguiment i neteja d’instal•lacions que requereixen control sanitari.
 • Control de la qualitat de les aigües de bany i neteja de litoral.
 • Control d’emissaris submarins.
 • Seguiment i implantació de normes de qualitat: ISO 22000, ISO 17025, ISO 14001, ISO 9001