EL LABORATORI INCORPORA UN CROMATÒGRAF LÍQUID AMB DETECCIÓ DE MASSES

El Laboratori de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona compta amb un nou  equipament per al control de l’aigua de consum humà. 

L’any 2023, va entrar en vigor una nova normativa (RD 3/2003) que estableix els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament i que té per objecte protegir la salut de les persones, garantint la salubritat i neteja de l’aigua, així com millorar i facilitar l’accés a les aigües de consum. 

El nou Reial Decret afegeix més requisits en la informació cap a la ciutadania per contribuir a generar confiança en la qualitat de l’aigua de l’aixeta i, al mateix temps, incorpora nous paràmetres analítics i fixa uns exigents terminis d’implantació i control. A més, inclou el requeriment que els mètodes d’anàlisi siguin acreditats per la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Així, per tal de poder assolir els nivells de detecció i les exigències pel que fa a controls, el Laboratori ha ampliat el seu parc instrumental amb un Cromatògraf de Líquids d’Alta Eficàcia amb detector d’Espectrometria de Masses de Triple Quadrupol (UHPLC-MS/MS).

Aquest nou equipament donarà cobertura a la majoria dels nous paràmetres inclosos en el RD 3/2023, entre ells:

  • Acids Haloacètics (HAAs)
  • Acrilamida
  • Bisfenol a
  • Compostos orgànics Perfluoroalquilats (PFAS)
  • Microcistina LR
  • 17-beta-estradiol
  • Nonilfenol
  • Azitromicina
  • Diclofenac

El passat mes d’octubre de 2023, ENAC va realitzar al Laboratori d’Ematsa l’auditoria d’ampliació d’aquests nous paràmetres exigits per la legislació i es troba en tramitació la seva inclusió dins el seu abast d’acreditació.