Autoritzacions

 • Habilitacions de l’oficina d’acreditació d’Entitats Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya:
  • Com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments (048-LA-AIG-R)
  • Com a laboratori en l’àmbit del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats (048 LA-RES)
  • Com a entitat de control i presa de mostres en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments pels camps d’actuació d’aigües superficials, costaneres i subterrànies (048 EC-AIG)
  • Com a entitat de control i presa de mostres en l’àmbit de la inspecció d’instal·lacions de producció i gestió de residus, dipòsits controlats i presa de mostra de residus, lixiviats i aigües (048-EC-RES)
 • Reconeixement pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (núm: 507 des de març de 1995)
 • Acreditació pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (núm: 249 des de gener de 1999)
 • Inscripció en el registre de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya com a laboratori acreditat (núm: LSAA-027-95 des de març de 1999)
 • Registre al cens de Laboratoris del Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública (des de juny de 2007)
 • Entitat col·laboradora de la Autoridad Hidráulica por el Ministerio de Medio Ambiente (des de setembre de 2008 EMATSA, Tarragona)
 • Acreditació d’EMATSA com a Inspectors de la xarxa municipal de clavegueram per l’Ajuntament de Tarragona (des de desembre de 1997)