Assessorament en sistemes de gestió

Amb una àmplia experiència en el desenvolupament de sistemes de gestió, el nostre personal tècnic ofereix els seus coneixements per a l’assessorament en la implantació, certificació i manteniment de diferents mètodes i models estandaritzats de reconeixement internacional: ISO 22000, ISO 17025, ISO 14001, ISO 9001.

ELS SERVEIS QUE OFERIM SÓN:

  • Diagnòsi inicial
  • Implantació de normes de qualitat
  • Auditoria interna
  • Optimització i millora dels sistemes de gestió implantants
  • Formació del personal
  • Implantació de paràmetres analítics d’acord a la Norma ISO 17025