Aigües marines

Embarcación Laboratorio EMATSA

El Laboratori disposa d’una embarcació pròpia, amb personal format per a la seva tripulació, i amb la qual s’ofereixen serveis de:

  • Control d’aigües i sediments marins
  • Inspecció d’emissaris
  • Control de l’afectació al medi marí dels abocaments d’emissaris submarins
  • Control de qualitat de platges
  • Neteja de litoral