foto_principal_STA

Des del Laboratori d’EMATSA, amb una experiència de més de 25 anys al seu àmbit d’actuació, proporcionem serveis especialitzats de consultoria i anàlisis en diferents àmbits, amb personal altament qualificat i especialitzat i amb equips i sistemes amb tecnologia de darrera generació, que permet als nostres clients potenciar el valor de les seves polítiques ambientals, de qualitat, innovació i de relacions professionals.

El Laboratori d’EMATSA està acreditat per ENAC, des de l’any 1998, contra la norma ISO/IEC 17025, la qual garanteix el màxim nivell de competència tècnica de la seva activitat analítica i de presa de mostres.

Laboratori d’EMATSA: Qualitat i Servei.