Giàrdia i Cryptosporidium

El recompte i determinació de paràsits és un paràmetre que cada vegada les autoritats sanitàries posen més èmfasi en el seu control. La seva presència en aigües de consum o de bany pot afectar la salut humana.

El laboratori d’EMATSA fa més de 20 anys que treballa en el camp de parasitologia, i disposa dels mitjans microscòpics més avançats així com de procediments d’acreditació de les seves determinacions.

ACREDITACIONS

  • Actualment no s’està acreditat en aquest paràmetre. Voluntat d’ampliar l’abast en la propera auditoria externa amb data incerta – a partir de juny.

SERVEIS

  • Presa de mostres.
  • Anàlisis en aigua de consum, continental i de bany.
  • Servei d’urgència analítica 365 dies/any