En aquest apartat posem a la seva disposició tots aquells documents i informació per descarregar que creiem són útils per als nostres clients i visitants.

Abast d’acreditació nº 142/LE354
Assajos en el sector mediambiental
Descarregar – Format PDF ~ 2Mb

Abast d’acreditació nº 142/LE1618
Anàlisis toxicològics i forenses
Descarregar – Format PDF ~ 1Mb

Política de gestió integrada
Descarregar – Format PDF ~ 1Mb

Gestió de la seguretat i salut laboral. OHSAS 18001
Certificat
Descarregar – Format PDF ~ 1Mb

ISO9001
Certificat
Descarregar – Format PDF ~ 1Mb

ISO14001
Certificat
Descarregar – Format PDF ~ 1Mb

ISO22000. Gestió del risc sanitari de l’aigua, segons ISO 22000
Certificat
Descarregar – Format PDF ~ 60KB

ISO50001
Certificat. Sistema de Gestió de l’Energia
Descarregar – Format PDF ~ 1,5Mb

UNE-EN ISO/IEC 17025
Acreditació per a la realització d’assajos d’aigües, sóls i residus
Descarregar – Format PDF ~ 1Mb

UNE-EN ISO/IEC 17025
Acreditació per a la realització d’anàlisis toxicològics i forenses
Descarregar – Format PDF ~ 1Mb