Neteja de dipòsits

Els plans sanitaris inclouen la neteja de dipòsits d’aigua com un requisit a dur a terme amb la freqüència necessària per garantir la qualitat de l’abastament d’aigua potable.

Els equips de neteja de dipòsits han de garantir l’eliminació eficaç de sediments. Biofilm o incrustacions que permetin la presència de bacteris resisteixin el procés de desinfecció.  Paral·lelament es porta a terme una inspecció interior del dipòsit per revisar el seu estat de conservació. Si s’escau, s’informa dels possibles problemes estructurals i es fan les reparacions que convinguin.

En el darrer pas, i un cop el dipòsit torna a estar operatiu, el laboratori d’EMATSA porta a terme una nova analítica de l’aigua i emet un informe amb els resultats analítics (d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025), que serveix per acreditar la correcta neteja del dipòsit davant l’Autoritat Sanitària.

Tots els processos han estat validats per la norma UNE-EN ISO/IEC 9001.

ACREDITACIONS I CERTIFICACIONS

  • UNE-EN ISO/IEC 9001
  • UNE-EN ISO/IEC 17025
  • Salut pública: LSAA-027-95

SERVEIS

  • Neteja interior i desincrustació de dipòsit
  • Inspecció estructural
  • Desinfecció dipòsit
  • Anàlisi de verificació i emissió d’informe acreditat
  • Emissió de certificat de la neteja del dipòsit