Medi Marí

CONTROL DEL MEDI MARÍ

El control ambiental del medi marí és també una especialitat del laboratori d’EMATSA. Es disposa d’una embarcació amb tripulació pròpia degudament formada per a la navegació, presa de mostres i inspecció.

ACREDITACIONS

  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025. Presa de mostres i anàlisi en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 142/LE354)
  • Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com entitat de control i presa de mostres en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments pels camps d’actuació d’aigües superficials, costaneres i subterrànies (048 EC-AIG)

SERVEIS

  • Control d’aigües i sediments marins
  • Inspecció d’emissaris
  • Control de l’afectació al medi marí dels abocaments d’emissaris submarins
  • Control de qualitat de platges
  • Neteja de litoral